Hjälp med OVK besiktning i Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll eller OVK besiktning, som används i mer dagligt tal, kom till i början av 1990-talet när miljön i byggnader i Sverige generellt var väldigt låg. För att få bukt med detta problem beslutade regering och riksdag om en lag att byggnader måste genomgå en OVK besiktning. Beroende på vad det är för typ av byggnad behöver kontrollerna göras olika ofta. Om du exempelvis äger ett enfamiljshus eller tvåfamiljshus behövs i regel endast en första kontroll göras.

Hur ofta en kontroll behöver göras kan också bero på vilket typ av system som finns för ventilation i byggnaden. Eftersom det är ägaren som själv är skyldig att se till att kontrollerna görs enligt rådande lagstiftning är det viktigt att läsa på och ta hjälp av det stöd som finns att få inom området.

Vem kontrollerar ventilationen?

På webbplatsen OVK besiktning Stockholm finns en tydlig förteckning över vilka företag som har tillstånd att genomföra en OVK besiktning. Kontrollen måste genomföras av certifierad funktionskontrollant som har speciella behörigheter och alla företag inom OVK besiktning i Stockholm faller inom denna ram. När en OVK-kontrollant genomför en undersökning syftar det till att klimatet inomhus ska bli tillfredställande och att ventilationen fungerar. Det som görs konkret under en sådan kontroll är exempelvis att man ser huruvida ventilationen sprider föroreningar eller ej samt att instruktioner finns lättillgängliga.

Beroende på vad det är för byggnad som du äger är du skyldig att se till att en kontroll görs antingen med tre års eller sex års mellanrum. Äger du en byggnad men inte känner att du är insatt i ämnet? Tveka inte att ta hjälp!